mk | eng
-----------------
Shoqata është anëtare e Rrjetit nacional kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje

"Zë kundër dhunës"

www.glasprotivnasilstvo.org.mk

 


Projekti "Barazia Gjinore në Mjedise Rurale" është i finansuar nga
Bashkimi Evropian